Tasz Rabat

Jest to nazwa rzeki, doliny, którą ta rzeka płynie, i przełęczy, która tę dolinę zamyka. Mniej-więcej w połowie doliny znajdują się ruiny średniowiecznej caravansarai, czyli schroniska dla kupców podróżujących przebiegającą tu odnogą Jedwabnego Szlaku przez przełęcz Torugart.

taszrabat_map.png

Przełęcz Tasz-Rabat (3964 m n.p.m.)

przełęcz Tasz-Rabat - widok na południe

Widok na południe z przełęczy Tasz-Rabat, na drugim planie jezioro Chatyr-Kul (fot. msotomayor)

przełęcz Tasz-Rabat - widok na północ

Widok na północ z przełęczy Tasz-Rabat, w stronę doliny Tasz-Rabat (fot. msotomayor)

Dolina Tasz-Rabat

caravanserai Tasz-Rabat

Caravanserai w dolinie Tasz-Rabat (fot. Dick van Santen)

caravanserai Tasz-Rabat

Caravanserai w dolinie Tasz-Rabat (fot. gaelic)

Topografia

Zobacz fragment radzieckiej mapy sztabowej z roku 1988 w skali 1:500 000.